Kool Khaki Preppy Plaid 2 1/2-3 1/2 oz DIY Crafts Handbags Leather Pie | The Leather Guy Kool Khaki Preppy Plaid 2 1/2-3 1/2 oz DIY Crafts Handbags Leather Pie – The Leather Guy