Journal Cover A4 Buffalo Gal Pink Metallic 20"x 12.25"Cowhide Leather | The Leather Guy Journal Cover A4 Buffalo Gal Pink Metallic 20"x 12.25"Cowhide Leather – The Leather Guy